Vize Nereden Alınır?

Vize Nereden Alınır?

Herhangi bir devletin dış temsilcilikleri ya da sınır makamları yoluyla ülkesine herhangi bir amaçla seyahat edecek diğer ülke vatandaşlarının pasaportuna koyduğu ve bu kişinin ülkesinin sınır kapısına kadar gidip ülkeye giriş için başvuruda bulunabileceğini gösteren kayda vize denilir. 

Vizelerin seyahat edilecek ülkelerin;

  • Büyükelçiliklerinin Konsolosluk bölümünden,
  • Başkonsolosluklarından,
  • Konsolosluklarından alınabilir.

Buna ek olarak bazı ülkelerin Fahri Konsoloslukları ya da Fahri Başkonsoloslukları aracılığıyla vize vermesi de söz konusu olabilmektedir.

Vize Alırken Hangi Belgeler İstenir?

Vize başvurusu sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler vize başvurusunda bulunulan ülkeye, başvuruda bulunulan vize türüne ve başvuru sahibinin pasaport türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle başvuru aşamasında öncelikle istenilen bilgi ve belgeler hakkında bilgi alınması süreçlerin aksamaması adına tercih edilir.

Vize Başvurularında Nelere Dikkat Edilmeli?

Vize başvurularının şahsen yapılması gerekir. Başvuru sahibinin ibraz ettiği pasaport yıpranmış olmamalıdır. Yıpranmış pasaportla yapılan vize başvurusu olumlu sonuçlansa ve vize alınsa dahi kişinin sınırdan geri çevrilmesi riski vardır. Bu nedenle öncelikle yıpranmış haldeki pasaport yenilenmelidir.

Pasaport geçerlilik süresi başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve son derece önemli olan bu nokta vize başvurusunda bulunulacak ülkenin temsilciliğinden teyit ettirilmelidir. Vize başvurusu değerlendirilmesi sırasında mülakat yapılıyorsa başvuru sahibi mülakatta kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vermelidir. 

Başvuru için istenilen belgeler eksiksiz bir şekilde ibraz edilmelidir. Sahte ya da tahrif edilmiş belgelerle başvuruda bulunmanın yasalara göre suç olduğu unutulmamalıdır. Vizenin bir egemenlik hakkı olması dolayısıyla başvurunun reddedilme olasılığının olduğu göz ardı edilmemelidir. Mülakatı gerçekleştiren yetkilinin başvuru sahibi hakkında olumlu izlenim edinmesi, vize başvurusunun onaylanması olasılığını artırır. Ayrıca başvuru sahibi seyahati gerçekleştirmek için yeterli ekonomik imkanlara sahip olduğunu belgelendirmelidir. 

Vize başvurusu mülakatı seyahat edilecek ülke makamlarının bu ülkeyi ziyaret edecek başka ülke vatandaşlarında olmasını talep ettiği koşulların karşılanıp karşılanmadığını anlamak için yapılır. 

Vize başvurusunda bulunacak kişiler işsizse ya da kendisinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimlerini sağlayacak düzenli ve yeterli gelire sahip değilse potansiyel göçmen olarak kabul edilir. Bu durumda vize alma şansının son derece düşük olduğu net bir şekilde ifade edilebilir.

Kimler Vize Alamaz?

Uluslararası hukuka göre herhangi bir ülkeye kimin girip kimin giremeyeceğine karar vermek ilgili ülkenin egemenlik yetkileri arasında bulunur. Tartışılmaz bir temel kural olan bu durum dahilinde devletler kendi ulusal çıkarlarına göre ülkeye kimlerin girip kimlerin giremeyeceğini belirlerler. Her devletin, ülkeye girmesi yasaklı olan işilerle ilgili bir yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi bulunur. Yasaklılar listesinde bulunmayan yabancılara ülkeye ekonomik açıdan yük olabilecekleri, kamu düzenini bozabilecekleri ve kamu sağlığı açısından risk oluşturabilecekleri gerekçesiyle vize verilmemesi olasılığı bulunmaktadır.

Vize Başvuruları Reddedilebilir mi?

Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde esas olan devlelerin ulusal egemenlik yetkileridir. Devletler çıkardıkları yasalarla egemenliklerini ülke sınırları içerisinde diledikleri gibi kullanabilmektedirler. Bu kapsamda devletler ülkelerine hangi koşullarla kimlerin girebileceğini belirleme hakkına da sahiptirler. Bu yetkilerini vize aracılığıyla kullanan devletlerin vize başvurularını reddetme hakkı bulunmaktadır.

Vize Başvurusu Reddedilirse İtiraz Edilebilir mi?

Başvuru sahipleri yaptıkları vize başvurusunun reddine itirazı ilk olarak vizeyi reddeden temsilciliğe yazılı müracaat yoluyla yaparlar. Eğer bu itirazdan herhangi bir olumlu yanıt alınamazsa itiraz için yargı yoluna başvurma hakkı saklıdır. Bununla birlikte vize başvurusu reddinde yargı yolu açık olan ülkelerin sayısı çok fazla değildir. Diğer yandan mahkeme süreci uzun zaman almakta ve devlet aleyhine sonuçlanması olasılığı pek de yüksek olmamaktadır. Eğer bir ülke vize başvurularının reddi durumunda başvuru sahibinin itirazı için yargı yolunu açıyorsa söz konusu davaya ülkenin mahkemeleri bakacağından o ülkenin avukatının tutulması gerektiği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Vize Başvurusu Reddedildikten Sonra Yeniden Başvuruda Bulunulabilir mi?

Ülkelerinde vize başvurusu sayısına dair genellikle bir sınırlaması yoktur. Bununla birlikte ilk başvuru koşullarında ekonomik durumun iyileşmesi, seyahat nedeninin değişmesi gibi farklılıklar oluşmadığı takdirde aynı şartlarla ikinci başvuruyu yapmak yalnızca para ve zaman kaybı anlamına gelecektir. Bunun nedeni, Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin vize işlem harcı ve vize harcı isimleriyle tahsil edilen meblağları vize başvurusunun reddi halinde iade etmiyor olmalarıdır.

Vize İhlali Nedir?

Vize İhlali Nedir?

Başvuru sahibinin, vize aldığı ülkede aldığı vize üzerinde belirtilen süreden daha uzun süre kalması ya da aldığı vizeyi veriliş amacı dışında kullanması vize ihlali olarak adlandırılmaktadır. Vize ihlali yapan kişi ziyaret etmekte olduğu ülkeden sınır dışı edildiği gibi söz konusu ülkeye geçici ya da sürekli giriş yasağı koyulması veya para cezası ödeme gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalması mümkündür.

ARA     444 18 83