Vize Nasıl Alınır?

Vize Nasıl Alınır?

Yaşadığı ülkeden bir başka ülkeye kısa ya da uzun süreli olarak seyahat etmek isteyen kişilerin vize prosedürünü tamamlaması ve vize alması gerekir. Vize işlemleri ziyaret edilecek ülkenin belirlediği prosedürler doğrultusunda gerçekleştirilir. Vize başvurusu olumlu sonuçlandığı takdirde kişi vize almaya ve ilgili ülkeyi ziyaret etmeye hak kazanır.  Bununla birlikte bazı ülkelerden vize alınması için tamamlanması gereken süreç yalnızca evrak hazırlamakla sınırlı kalmaz. Başvuru sahibinin vize yetkilisiyle birebir mülakata girmesi, konsolosluk/büyükelçilik ya da resmi başvuru merkezinde bizzat bulunup işlemleri şahsen tamamlaması gerekebilir.

Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vize başvuru işlem prosedürleri vize başvurusunda bulunulacak ülke özelinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca ziyaret edilmek istenilen ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti anlaşması olup olmadığı da önemlidir. Vizeden muaf olunması durumunda dahi ülkeye giriş sırasında ya da öncesinde temin edilmesi gereken birtakım evraklar vardır. 

Vize başvurusu konsolosluklar ve elçilikler aracılığıyla ya da atanmış resmi başvuru merkezleri  üzerinden de yapılabilmektedir. Vize başvurusu yapılacak ülkenin resmi makamlarının talep ettiği belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması, mülakat gerekliyse mülakata girilmesi ve vize başvurusu değerlendirme ve sonuçlanma süresi göz önünde bulundurularak mümkün olan en erken sürede vize başvurusunda bulunulması süreçlerin aksaksız bir şekilde ilerlemesi noktasında çok önemlidir.

Vize Türleri

Vizelerin konsolosluklar ve elçilikler tarafından belirlenmiş farklı türleri vardır. Vize türleri konaklama süresi, seyahat amacı ve ülkede gerçekleştirilecek faaliyet gibi bir takım noktalarda farklılık gösterir. Bu nedenle vize başvurusu yapacak kişi başvuruda bulunacağı vize türünü seçerken seyahat amacı başta olmak üzere bazı etkenleri göz önünde bulundurmalıdır. Başvuruda bulunulacak vize türüne göre talep edilen evraklar hazırlanmalıdır. Aksi takdirde vize ve buna bağlı olarak seyahat sürecinde aksaklıklar yaşanması riski bulunmaktadır.

Vizelerin; turistik, ticari, transit vize, kısa süreli eğitim, uzun süreli eğitim, aile ziyareti, kısa süreli tıbbi tedavi, kültürel ve sportif etkinlik gibi farklı türleri vardır.

Vize Başvuru Evrakları Nelerdir?

Vize başvurusu sırasında hazırlanıp ibraz edilmesi gereken evraklar başvuru sahibinin seyahat amacına, ziyaret edeceği ülkeye ve kalış süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte her başvuru sahibinden mutlaka istenilen evraklar şu şekilde sıralanabilir:

  • En az 6 ay geçerliliğe sahip deforme olmamış pasaport,
  • Son 1 ay içerisinde çekilmiş ve kişinin son görüntüsüyle benzerlik gösteren 2 adet biyometrik fotoğraf,
  • Başvuru sahibinin aile bilgilerinin yer aldığı Aile Toplum Kağıdı,
  • Seyahat süresi boyunca yeterli gelire sahip olduğunu gösterir nitelikte banka hesap dökümü,
  • Başvuru sahibinin mesleki durumunu kanıtlar nitelikte resmi iş yeri evrakları,
  • Bazı ülkeler için bölge ayrımı bulunmasından dolayı resmi ikamet yeri belgesi,

Bu belgeler temel vize başvuru evrakları olarak her vize başvuru sahibinin dosyasında bulunmalıdır.

Vize Ücreti

Vize ücreti ziyaret edilmek istenilen ülkenin elçiliği ya da konsolosluğu tarafından belirlenen ödenmesi zorunlu bir ücret olarak ifade edilebilir. Vize masrafları her ülke için aynı olmadığı gibi vize başvurusunda bulunacak kişinin ziyaret etmek istediği ülkeye, başvuruda bulunulan vize türüne ve vize muafiyeti gibi etkenlere göre değişiklik gösterebilir.

Vize Randevusu

Vize randevusu almak isteyen kişiler seyahat etmek istedikleri ülkenin vize randevusu zorunluluk kriterleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bazı ülkeler hafta sonları ve resmi tatiller hariç olmak kaydıyla hafta içi her gün vize başvurusu yapma imkanı verirler. Bazı ülkelerin prosedürlerine göre ise randevu alınması zorunluluğu vardır.

Vize başvurusu randevusu bazı ülkelerin büyükelçilik/konsolosluk resmi web sitelerinden online olarak alınabilir. Bazı ülkelerin vize başvurusu prosedürleri kapsamında çağrı merkezi üzerinden alınması da mümkündür. Vize başvurusu için en önemli noktalardan biri doğru vize türüyle doğru zamanda randevu alınmasıdır. Eğer yanlış vize türüyle randevu alınırsa başvuru kabul edilmeyip ileri bir tarihe ertelenebilir. Bu durumda seyahat sürecinde aksamalarla karşı karşıya kalınabilir.

Vize Başvuru Formu

Vize Başvuru Formu

Vize işlemleri gerçekleştirilirken her başvuru sahibi için ayrı vize başvuru formları doldurulması gerekir. Aile bireylerinin birlikte seyahat ettikleri durumlarda dahi her pasaport sahibi için ayrı dosya hazırlanması, ayrı vize başvuru formu doldurulması ve ayrı vize başvuru ücreti ödenmesi gerekir.

Pek çok ülkenin vize başvurusu sürecinde başvuru formu İngilizce olarak ve online ortamda doldurulur. Bu aşamada yanlış bilgi verilmesi ya da yanlış vize türüne ait başvuru formu doldurulması vize başvurusunun reddine neden olabilir. Bu tür durumlarda bazı ülkeler başvuru sahibinin başvurusunu kabul etmemekte ancak işlemlerin doğru bir şekilde tamamlanmasını talep edebilmektedir. Başvuru sahibi için maddi ve manevi kayıplara neden olan bu tür durumların yaşanmaması için vize başvurusu süreci titizlikle gerçekleştirilmelidir.

Vize başvurusu yapıldıktan sonra değerlendirme süreci başlar. Vize başvurusu olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanabilir. Tüm evrakların tam olması ve mülakat sürecinin başarılı geçmesi başvurunun olumlu sonuçlanmasını garantilemez. Vize başvurusunun olumsuz sonuçlandığı durumlarda başvuru sahibine başvurusunun neden reddedildiğine dair gerekçeleri açıklayan ret belgesi sunulur.

ARA     444 18 83