Bulgaristan Vatandaşlığı

Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşlığı almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gerekli  koşulları sağladıklarında ve gerekli prosedürleri uyguladıklarında Bulgar vatandaşlığı hakkı tanınmaktadır. Bulgar vatandaşlığı hakkı daha çok Bulgaristan ile göç veya aile gibi doğrudan bağları olan kişilere tanınsa da gerekli koşulları sağlayan diğer T.C. vatandaşları da Bulgar vatandaşlığı talebinde bulunma hakkına sahiptir. Türkiye’ye en fazla göç veren ülkelerden olan Bulgaristan vatandaşlığı içinde farklı dinamikler barındırsa da temel başlıklar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti’ne sınır komşusu olması sebebiyle göçmenlik ilişkilerinin en yoğun yaşandığı ülke Bulgaristan’dır. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki yüzlerce yıllık iletişim/etkileşim neticesinde 1989 ve 1978 göçleriyle vatandaşlık talepleri gün geçtikçe artmaktadır.  Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç edenlerin vatandaşlık talepleri Bulgaristan temsilcilikleri tarafından değerlendirilmektedir. Bulgar vatandaşlığına geçmek isteyen Türkiye vatandaşları için çeşitli prosedürler uygulanmaktadır. Bulgaristan vatandaşlığına geçme prosedürler şu şekildedir:

 • Türkiye doğumlular için Bulgaristan vatandaşlığı alma
 • 51/78/89 göçmenlerinin Bulgaristan vatandaşlığı alması
 • Evlilik yolu ile Bulgar vatandaşlığı alma
 • Yatırımcılara Vatandaşlık Hakkı
 • Bulgaristan’da 5 yıldan Fazla kesintisiz yaşayanlara Vatandaşlık Hakkı

Bulgaristan Vatandaşlık Başvurusu

Bulgaristan Vatandaşlığına başvurmaya karar veren kişi, önce Bulgar diplomatik temsilciliklerinin istediği belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgelerde Bulgaristan doğumlu olan üst soyun tespiti önemli bir yere sahip. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce Türkiye’deki Nüfus Müdürlükleri’nden en üst soya dair nüfus kayıtları alınmalı ve kaymakamlık tarafından apostillenmelidir. Başvuru sahibinin ayrıca, nüfus kaydı, sabıka kaydı, sağlık raporları, doğum ve ölüm belgeleri, İsim Denklik Belgesi, kesinleşmiş boşanma ilamı, evlatlık ilamı ve Muhaceret Belgesi’ni kaymakamlıktan apostilletip, danışmanlık hizmeti aldığı kurumlara göndermesi gerekir.

Bazı durumlarda diplomatik temsilciliklerin ek evraklarda talep ettikleri unutulmamalı. Örneğin, başvuru sahibinin Bulgaristan’daki doğum tarihi ile Türkiye’deki resmi belgelerindeki doğum tarihi aynı değilse; kütüğe kayıtlı olduğu il-ilçe-köye veya kasabanın muhtarından Doğum Belgesi alınmalıdır. Bu belge ile Türkiye’deki doğum tarihleri de mahkeme yoluyla düzeltilebilir. Bu belgeleri tamamladıktan sonra Bulgaristan Adalet Bakanlığı’nın Vatandaşlık Birimi’ne başvurun kişi Bulgar vatandaşı olup olmadığını sorgulatacak, eğer vatandaş çıkarsa evraklarını tamamlayıp Bulgaristan diplomatik temsilcilikleri olan Büyükelçilik ve Konsolosluğa dilekçesi ile birlikte müracaat edebilir. Başvuru sırasında vatandaşlık talebinde bulunan kişiye görüşmeye gelmesi gereken tarih ve saat söylenir. Görüşme, Bulgaristan Vatandaşlığı Bölümü’nün yetkilisi tarafından evrakların kayıt sırasına göre yürütülür. Vatandaşlık başvurularını sırasıyla Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Belediyeler değerlendirir.

Bulgaristan Vatandaşlığı Almanın Şartları

1949- 1951 ve 1968 -1978, 1989- 1990 yılları arasında göç etmiş kişilerin Bulgar vatandaşlığı almasının şartları başvuru yapan kişinin göç ettiği yıla ve kişisel durumuna göre farklılıklar gösterir.

Vatandaşlık başvurusu yapılabilmesi için öncelikli şart, başvuran kişinin Bulgaristan’da 5 yıl süresiz oturma iznine sahip olmasıdır. Bu sürenin 3 yılını doldurduktan sonra kişi önce oturum iznini kazanmış olur, ardından vatandaşlık başvurusu hakkına kavuşur.

 • Kişinin her hangi bir suçtan hüküm giymemiş olması da öncelikli şartlardan biri.
 • Bulgar vatandaşlığına bulunanlardan Bulgaristan Eğitim Bakanlığı’ndan Bulgarcayı bildiğine dair onaylı belge isteniyor.
 • BG’ de geçimini sağlayacak bir işe sahip olması da şartlardan biri
 • Ayrıca kişi vatandaşlık için başvuru amacı ne olursa olsun beyan ettiği bilgileri kanıtlamalıdır.

18 yaşını dolduran Bulgar vatandaşlığına şahsi başvuru yapabildiği gibi, reşit olmayanların başvuru yapması için önce anne-babasından birinin vatandaşlık alması gerekmektedir.

18 yaşının altındaki başvurularda anne ve babanın izni beyan edilmeli.

 Bir üst soydan Bulgar vatandaşı olan kişi hayatta olsa da olmasa da anne babanın önceden başvuru yapmasına gerek yok. Çocukları ve torunları ile birlikte başvuru yapabilirler. Ancak her bir şahıs için ayrı ayrı başvuru yapılacağı unutulmamalı.

Anne –babadan birinin Bulgar vatandaşı olması halinde kişi Bulgaristan vatandaşlığına geçebilir, ama iki ebeveyninden yazılı izin alması gerekmektedir. Bu izin olmadan vatandaşlık alınması söz konusu değildir.

 • Başvuru sırasında istenen belgelerin orijinal, apostilli, Bulgaristan’daki tercümanlar aracılığıyla Bulgarcaya çevrilmiş ve noter tarafından tasdiklenmiş olması gerekiyor.

Bulgaristan Vatandaşlığı İçin Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vatandaşlığına başvuru yapmak için hazırlanması gereken evraklar kişinin göç ettiği yıla ve kişisel durumuna göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce evraklarla ilgili vatandaşlık başvurusu için hizmet veren merkezlerden destek almanızı tavsiye ederiz. Deneyimli müşteri temsilcilerimize vekâletname verdiğinizde evraklarınızın takibini sizin adınıza biz yürütebiliyoruz. 

Bulgar vatandaşlığı için genel olarak istenen evraklar ise şöyle:

 1. En üst soya ait nüfus kayıt örneği
 2. Noter onaylı Doğum Belgesi
 3. İsim Denklik Belgesi
 4. Bulgarca yazılmış ayrıntılı öz geçmiş(14 yaşından küçük olanlar için anne ve baba da özgeçmiş gönderir)
 5. Fotoğraf
 6. Evlatlık olanlar için ebeveynlerinin Bulgar vatandaşı olduğunu gösterir belge.
 7. Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan başvuranın Bulgarca yeterliliğini ya da Bulgaristan’da yüksek öğrenim gördüğünü kanıtlayan noter tasdikli belge.
 8. Sabıka kaydı. (Bu belge hem Bulgar hem Türk makamlarından alınmalı. Ayrıca başvuru yapan kişi üçüncü bir ülkenin vatandaşı ise o ülke makamlarından da bu belge istenmeli.)
 9. Başvuru yapan kişiye ait sağlık raporları.
 10. Seyahat Sağlık Sigortası
 11. Bulgaristan’da açılmış banka hesabına ait hesap özeti
 12. Bulgaristan’da devamlı oturulacağına dair Bulgaristan noterinden alınan tasdikli Taahhütname.
 13. Bulgaristan’da oturulacak yerin Kira Kontratı

– Vatandaşlık için Bulgar makamlara ödenen harç parasının makbuzu. (Bu ücret aldığınız vatandaşlık hizmetini kapsamamaktadır.)

ARA     444 18 83